Terug naar overzicht
23 augustus 2018
 

Zó hou je het veilig op de werkvloer

Safety first - ook op de werkvloer van onze klanten. Daarop kijken we bij AGO Jobs & HR nauwlettend toe. Maar veiligheid is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Draag als uitzendkracht je steentje bij door onderstaand advies te volgen.

1. Draag beschermkledij

Vraagt jouw functie om beschermkledij? Draag die dan altijd en overal. In vakjargon spreken we van PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat gaat van veiligheidsschoenen, over helmen, tot fluovestjes. Ze beschermen je allemaal tegen gevaar. Koesteren, dus!

2. Check de werkpostfiche

De firma waar je werkt, is verplicht om een werkpostfiche op te stellen. Je HR-consultant neemt die door vóór je start. Wat staat er in zo'n fiche? Wat je job inhoudt. Welke risico's eraan verbonden zijn.Welke preventieve maatregelen je maar beter neemt om het gevaar te counteren. En of er eventueel een medische controle verplicht is. Check ook of er veiligheidspictogrammen op je werkplek hangen - bijvoorbeeld 'nooduitgang' of 'veiligheidshandschoenen verplicht'.

3. Hou je werkplek netjes

Een werkplek kan maar veilig zijn als ze ook proper is. Hou je vloer dus vrij van rommel, kabels en waterplekken. Zo verklein je het risico op vallen, struikelen en uitglijden - de top drie van meest voorkomende arbeidsongevallen. Haal jij de statistieken mee naar beneden door orde in de chaos te scheppen?

4. Bestudeer de noodprocedures

Een voorbereid man is er twee waard: leer daarom de noodprocedures uit het hoofd. Wat moet je doen bij brand? Of bij een chemisch lek? Als je nu al het antwoord kent, handel je in geval van nood des te sneller. En met die gewonnen tijd red je misschien wel levens.

5. Stippel je vluchtroute uit

Een gevaarlijke situatie gaat vaak samen met paniek. Hoe hou je het hoofd koel om te ontsnappen? Door nu al je vluchtroute te kennen. Kijk waar de nooduitgangen en het EHBO-lokaal zijn. Zo loop je er in het heetst van de strijd blindelings naartoe.

Is het kwaad toch geschied? Haal er dan snel hulp bij.
> klein arbeidsongeval : wend je tot de EHBO-verantwoordelijke.
> ernstig arbeidsongeval : bel de hulpdiensten op 112.

Denk er ook steeds aan de verantwoordelijke op de werkvloer én je consultant bij AGO Jobs & HR te verwittigen

Heb je nog vragen over veiligheid op de werkvloer? Stel ze aan ons Safety Department: preventie@ago.jobs of 056 23 66 16

 
artikeltipsUitzendkrachtenveiligheid