We use cookies!

Waarom? Cookies zijn de smaakmaker voor jouw surfervaring! Meer informatie

Bepaal je cookievoorkeuren

Selecteer het type cookie dat gebruikt mag worden.
AGO Jobs & HR

Werven over de grenzen

Hoe stelt u buitenlandse werknemers tewerk in België? Het gebeurt alsmaar vaker dat Belgische bedrijven naar het buitenland kijken voor moeilijk invulbare vacatures. Overheden zetten zich daarom op verschillende niveaus in om externe arbeidsmarktmobiliteit te bevorderen. Bovendien specialiseren heel wat uitzendkantoren, waaronder AGO Jobs & HR, zich in het correct aantrekken en tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten.

Internationale tewerkstelling op de Belgische arbeidsmarkt

Twee manieren om correct te werven over de grenzen:

1. Via rechtstreekse aanwerving

Een (Belgische) werkgever kan een buitenlandse werknemer in België tewerkstellen via een effectieve aanwerving:

  • Er is geen toelating tot arbeid nodig indien de werknemer een EER (EU, Lichtenstein, Noorwegen of IJsland) of Zwitserse onderdaan is.
  • Er is wel toelating tot arbeid en een verblijfsvergunning nodig indien de werknemer een derdelander is (niet-EER en niet-Zwitsers). In dit scenario is een ‘single-permit’-procedure interessant. Deze elektronische verblijfskaart biedt zowel toelating tot arbeid als verblijf in België.

2. Via erkend uitzendkantoor

Wilt u buitenlandse arbeidskrachten inschakelen, maar weet u niet hoe hieraan te beginnen? Dan kan u een beroep doen op een erkend uitzendkantoor, zoals AGO Jobs & HR.

Belangrijk is dan dat de tewerkstelling voldoet aan alle voorwaarden van de wet van 24 juli 1987 voor tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers.

Buitenlandse bedrijven die in België actief zijn en Belgische uitzendkantoren hebben een regionale erkenning nodig om uitzendkrachten in België te kunnen tewerkstellen.

Divisie Foreign van AGO Jobs & HR helpt u op weg

Sinds 2021 specialiseert onze divisie Foreign zich in het rekruteren van anderstaligen . Alsmaar vaker schakelen buitenlandse werknemers AGO in tijdens hun zoektocht naar werk. Dieter Roelens, District Manager: “Buitenlandse arbeidskrachten deden de nodige vakkennis op in hun thuisland waardoor ze de juiste match zijn voor moeilijk invulbare vacatures in België. Bovendien is er bij deze doelgroep een sterke ons-kent-ons mentaliteit. Als we als kantoor een goede service bieden, brengen deze mensen via mond-aan-mondreclame vaak familie of vrienden aan.”

Op zoek naar buitenlandse arbeidskrachten om uw team te versterken? Contacteer dan het Foreign kantoor in uw buurt. Onze HR consulenten matchen skills, interesses, loonverwachtingen en ervaringen met geschikte jobs voor iedere kandidaat.