Terug naar overzicht
13 december 2017
 

Eindejaarspremie voor uitzendkrachten?

Kerstballen blinken, lichtjes twinkelen. Het einde van 2017 komt nu wel heel dichtbij. Mag jij als uitzendkracht ook rekenen op een eindejaarspremie? Ontdek het snel.

Wat zijn de voorwaarden?

Heb jij als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie? Ja, als je tijdens de referte-periode voldoende werkte. Dat zijn 65 uitzenddagen óf 494 uitzenduren tussen 1 juli vorig jaar en 30 juni dit jaar. Goed om te weten: alle betaalde dagen tellen mee, ook die waarop je niet werkte (bijvoorbeeld een feestdag of bij klein verlet).

Hoeveel bedraagt de premie?

Je eindejaarspremie is een brutopremie. Ze bedraagt 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens de hele referteperiode. Op de premie gelden belastingen:

> 13,07% sociale bijdragen

> 23,22% bedrijfsvoorheffing

Uiteindelijk is het nettobedrag dat je in handen krijgt zo'n 66 % van je brutopremie.

Hoe krijg je het geld?

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten regelt je eindejaarspremie. In december ontvang je een document. Vul dat in: vak A hou je zelf bij, vak B stuur je terug naar het fonds of naar je vakbond. In januari stort het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten de premie op je opgegeven rekeningnummer.

Nog vragen over je eindejaarspremie?
Stel ze online of bel het fonds op +32 2 203 60 95

 
AGO Jobs & HRuitzendwerkinterimeindejaarspremie