AGO Inhouse

Wat is inhouse?

Bij een inhouse service gaat AGO letterlijk onder hetzelfde dak werken met uw personeelsdienst. Onze consulenten nemen bepaalde verantwoordelijkheden over. Zo wordt uw werklast verlicht en verloopt het contract met de werkvloer en uw personeelsverantwoordelijken nog vlotter.

In samenspraak wordt een dienstenpakket op maat uitgestippeld. Onze consulenten kunnen o.a. de volgende taken op zich nemen:
- Selectiegesprekken met potentiële uitzendkrachten
- Organisatie rondleidingen en infosessies
- Contractenadministratie
- Beheer DIMONA-verplichting
- Correcte en tijdige betaling
- Praktische briefing en onthaal uitzendkrachten
- Opmaak veiligheidsbrochure en beheer werkkledij
- Opvolging aan-en afwezigheden
- Evaluatie en exitgesprekken uitzendkrachten
- Rapportering op maat

Voordelen inhouse

Waarom AGO Jobs & HR als inhouse partner?

- Ruime ervaring met het opzetten van inhouse services
- Mogelijkheid tot snelle opstart inhouse
- Dienstenpakket op maat (full of semi inhouse)
- Professionele ondersteuning van uw personeelsdienst
- Mogelijkheid tot uitgebreide rektruteringscampagnes
- Vertrouwd en centraal aanspreekpunt voor uitzendkrachten
- Kostenbesparend

Hoe gaan we te werk?

Startvergadering
Doelstellingen en
formule bepalen:

- Inhouse of semi-inhouse?
- Welke diensten?
- Hoeveel personen inhouse?
- Op welke tijdstippen en periodes?

Opstellen samenwerkings-
overeenkomst

Vastleggen plan van aanpak
Voorbereidende fase
Praktische organisatie
inhouse kantoor:

- Samenstelling inhouse team
- Bepaling inhouse lokaal
- IT-technisch materiaal voorzien
- Aanmaak nodige e-mailadressen
- Opmaak promotiemateriaal en
brochures

Afspraken met HR-dienst in
de vorm van een draaiboek
Start inhouse
Effectieve opstart:


- Ingebruikname inhouse lokaal
- Organisatie instroomacties
- Screening, testing en selectie
- Onthaal werknemers
- Administratieve opvolging
- Evaluatie uitzendkrachten

Monitoring KPI's met
maandelijkse rapportering

Regelmatige evaluatiemeetings

bijsturing en coaching waar nodig
Transparante communicatie

Onze manier van werken is uw 'employer branding'

Tevreden werknemers zijn de beste reclame voor uw bedrijf. Een AGO inhouse vergroot opmerkelijk het welzijn van uw (tijdelijke) werkkrachten. Bij het begin van hun opdracht worden zij goed ontvangen en begeleid. Later hebben ze een centraal en vertrouwd aanspreekpunt on site: onze inhouse consultants staan altijd klaar om te helpen bij eventuele vragen en allerhande administratieve kwesties. Dat komt uw 'employer branding' alleen maar ten goede, zonder dat u er iets extra voor hoeft te doen.

employer branding

Uw offerte op maat of meer informatie?

Contacteer vandaag nog uw dichtsbijzijnde AGO-kantoor!
U vindt al onze vestigingen op www.ago.jobs

U kan ook steeds terecht op onze hoofdzetel via inhouse@ago.jobs of op het nummer 056 20 31 75.