We use cookies!

Waarom? Cookies zijn de smaakmaker voor jouw surfervaring! Meer informatie

Bepaal je cookievoorkeuren

Selecteer het type cookie dat gebruikt mag worden.
AGO Jobs & HR

Quiet quitting: hoe voorkom je dat als werkgever?

Tot het uiterste gaan op de werkvloer en zich 100% inzetten voor de job? ‘Quiet quitters’ voelen er niets voor. Ze doen alleen wat strikt noodzakelijk is op het werk, niets minder maar vooral niets meer. Betekent deze verontrustende nieuwe werktrend dat het moeilijker wordt om ambitieuze werknemers te vinden? En dat de productiviteit op de werkvloer sowieso achteruit gaat? AGO beantwoordt de belangrijkste vragen rond quiet quitting en geeft praktische tips.

Wat is quiet quitting?

In tegenstelling tot wat de term lijkt te zeggen, gaat het niet per se over mensen die op het punt staan om ontslag te nemen. Wel over medewerkers die bewust afstand nemen van lange werkdagen en hoge werkdruk. Ofwel collega’s die binnen hun functie het hoogstnodige doen. De drive om het beter of meer te doen en extra verantwoordelijkheden op te nemen ontbreekt.

Hoe herken je een quiet quitter?

Quiet quitters vallen niet snel op. Ze komen hun afspraken na, maar ze voelen zich niet betrokken bij hun functie en de organisatie. Wanneer collega’s langer blijven om een deadline te halen, vertrekken zij rustig naar de sportzaal. Ze tonen weinig initiatief, dragen minder bij tijdens meetings, zijn moeilijk bereikbaar en engageren zich niet spontaan voor teambuildings.

Waarom kiezen werknemers voor quiet quitting?

Deze trend komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hoge werkdruk, onbetaalde overuren, niet-gewaardeerde bijkomende verantwoordelijkheden en een voortdurende online bereikbaarheid zorgen bij werknemers voor chronische stress en zelfs burn-outs. De pandemie en de toename van thuiswerk deed veel mensen nadenken over hoe het anders kan. De hustle culture maakte plaats voor een work-life balance mentaliteit. De jongere generatie werknemers kiest daarom voor een job waarbij ze hun werk rond hun leven organiseren en niet omgekeerd. Ze zoeken een werkomgeving die dat toelaat en die aansluit bij hun waarden en normen.

Welke impact hebben quiet quitters op de werkvloer?

Quiet quitters verstoren de balans in je team. Omdat ze zich beperken tot het hoogstnodige blijft er werk liggen. Werk dat medewerkers die wél nauw betrokken zijn bij de organisatie moeten opvangen. Dat creëert een ongelijke werkdruk en wrevel of verdeeldheid binnen het team. Uiteindelijk resulteert quiet quitting daardoor in een lagere productiviteit.

Komt quiet quitting vaak voor?

Quiet quitting blijft meestal onder de radar, waardoor het moeilijk meetbaar is. Dat de trend viraal gaat op TikTok is veelzeggend. Onderzoek bevestigt dat quiet quitting vooral leeft bij jonge werknemers. In een recent Europees onderzoek gaf liefst 40% van de bevraagde werknemers jonger dan 30 aan dat ze het absolute minimum doen als ze niet langer ‘voeling’ hebben met het bedrijf. Uit Belgische cijfers over de verbreking van contracten van onbepaalde duur blijkt bovendien dat bijna 40% van de min 25-jarigen zelf ontslag neemt. Wat kun je daar als bedrijf aan doen?

Hoe pak je quiet quitting aan?

  • Work overload: ga na of wat je vraagt van je werknemers haalbaar is. Hebben ze genoeg tijd en de nodige skills om die taken uit te voeren? Is dat niet zo, dan zorgt dat voor frustratie en werkt dat quiet quitting in de hand. Dat betekent niet dat af en toe overwerken niet kan. Het wordt alleen een probleem als het de dagelijkse gang van zaken is.
  • Safe space: mensen durven niet altijd aan te geven dat ze overbevraagd zijn of dat ze de zin van hun werk niet langer zien. Creëer een veilige omgeving waarin dit bespreekbaar is. Vang de signalen op tijd op en ga samen op zoek naar wat jouw werknemer motiveert.
  • Workplace connection: voelen je medewerkers zich verbonden met je bedrijf? En met elkaar? Zorg ervoor dat ze weten waar je als bedrijf voor staat, waar je naartoe werkt en waarom. Geef ruimte aan persoonlijke verhalen of creëer letterlijk een ruimte waar medewerkers spontaan met elkaar in contact komen.
  • Good job: als een werknemer zich ondergewaardeerd voelt, dan zal hij of zij minder presteren. Door waardering te tonen voor je medewerkers, creëer je een positieve sfeer en voelen ze zich meer op hun plek. Met een oprecht compliment of een extra voordeel kom je een heel eind.

Nice to have: bepaalde voordelen houden de productiviteit van je werknemers hoog. Denk aan extra vakantiedagen, een bepaalde flexibiliteit of doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Niet iedere werknemer die zijn grenzen bewaakt is een quiet quitter en er zijn er ook heel wat (jonge) mensen met ambitie die er wel 100% voor willen gaan. Quiet quitting is eigenlijk vooral een signaal dat iets niet helemaal goed zit. Heb dus de nodige aandacht voor je werknemers en hun noden.

Ben jij op zoek naar een medewerker die zich als een vis in het water voelt binnen jouw bedrijf? AGO Jobs & HR zoekt graag met je mee!