AGO Jobs & HR

AGO Jobs & HR ondervroeg begin april 731 ondernemers in Vlaanderen over de impact van de coronacrisis en de begeleidende maatregelen op hun onderneming. Dit onderzoek werd over alle sectoren heen gevoerd, van food en non-food producenten, over dienstverlenende en logistieke bedrijven tot ondernemingen actief in retail en distributie. Bovendien was er een evenwichtige verdeling tussen respondenten uit KMO's (47%) en grote bedrijven met meer dan 50 werknemers (53%), en tussen de tewerkstelling in die bedrijven van arbeiders (55%) en bedienden (45%).

In tijden van Corona werkt Vlaanderen massaal van thuis uit. Bijna de helft van de bedrijven die telewerk organiseren, laat meer dan 40% van hun medewerkers vanuit eigen woonst werken. Thuiswerk is één van de manieren om de nodige social distancing en preventiemaatregelen te waarborgen. 74% van de bedrijven meldt dat deze maatregelen vlot verlopen. Hetzelfde percentage geeft mee dat de social distancing ook op de werkvloer vlot toe te passen is. Zelfs de omschakeling naar telewerk verloopt bij 89% vrij tot zeer vlot.

"89% van de bedrijven schakelde vlot over naar thuiswerk en meer dan 50% vindt de huidige omschakeling naar thuiswerk zelfs een opportuniteit voor de toekomst!."

Zo'n 51% vindt deze omschakeling een opportuniteit voor de toekomst en denkt eraan om telewerk vaker toe te passen na de coronacrisis. Desondanks kent de omschakeling naar thuiswerk toch moeilijkheden, zoals het in stand houden van de verbinding tussen de collega's (55%), de medewerkers op een performante manier aan het werk houden (47%) en de gezinssituatie die het thuiswerken bemoeilijkt (44%).

"3/4 van de Vlaamse ondernemingen stelt werknemers tijdelijk werkloos."

Lang niet iedereen blijft aan het werk. 77% van de bevraagde ondernemers stelt werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht. En maar liefst 1/3 van de respondenten spreekt over een tijdelijke werkloosheidsstelling van meer dan 50% van de werknemers. Per bedrijf is gemiddeld 25% van de werknemers tijdelijk werkloos.

"Coronacrisis uit zich in stress en uitdagingen op sociaal en praktisch-organisatorisch vlak."

De maatregelen zorgen voor uitdagingen op professioneel, maar ook op persoonlijk niveau. Dit komt vooral naar voor in de vorm van stress, organisatorische moeilijkheden en uitdagingen op sociaal niveau. De invloeden op de persoonlijke levenssfeer van laag naar hoog gerangschikt zijn:

> 48% vindt de coronacrisis vrij tot zeer emotioneel zwaar.

> 55% vindt de coronacrisis vrij tot zeer uitdagend op familiaal vlak.

> 57% vindt de coronacrisis vrij tot zeer financieel uitdagend.

> 68% vindt de coronacrisis vrij tot zeer stresserend.

> 69% vindt de coronacrisis vrij tot zeer uitdagend op praktisch-organisatorisch vlak.

> 70% vindt de coronacrisis vrij tot zeer uitdagend op sociaal vlak.

"2/3 van de Vlaamse ondernemingen kent een sterke tot zeer sterke impact op het bedrijf door de coronacrisis."

Op professioneel niveau ziet 68% van de ondervraagde personen een sterke tot zeer sterke impact op zijn/haar onderneming en 85% van de bedrijven ziet de omzet dalen. Ongeveer de helft van de respondenten voorspelt een daling van minstens 25% en onder hen vreest de helft zelfs een daling van meer dan 50%. De gemiddelde daling wordt berekend op 30%. Het is geen verrassing dat de sterkste dalingen te zien zijn bij dienstverleningsbedrijven, productiebedrijven en handelszaken buiten de voedingssector.

De overheid voorziet steunmaatregelen, maar 41% denkt dat deze maatregelen onvoldoende zullen blijken. Verrassend genoeg denkt 31% dat de maatregelen wél voldoende zullen zijn voor hun onderneming.

"60% van de ondernemers verwacht het einde van het grootste economische coronaleed pas ten vroegste tegen eind juni."

Zo'n 60% van de respondenten schat dat tegen eind juni het ergste coronaleed op economisch vlak geleden zal zijn. Hoewel de Vlaamse ondernemers veel uitdagingen voorgeschoteld kregen, hebben velen onder hen zich in sneltempo aangepast aan de nieuwe werkrealiteit, stelt AGO Jobs & HR vast. Processen werden bijgestuurd, veiligheids- en preventiemaatregelen werden aangescherpt en alternatieve werkmethodes werden ingevoerd.

Conclusie: De resultaten van dit uitgebreide onderzoek tonen de omvangrijke impact van de coronacrisis op de Vlaamse ondernemingen aan. Een groot deel van hen ziet een belangrijke daling van hun omzet. Dit heeft een grote invloed op de tewerkstelling van hun werknemers, op de manier waarop de bedrijven hun activiteiten (re)organiseren en op de persoonlijke leefwereld van de ondernemers.

Interesse in de uitgebreide cijfers? Download ze hier!

We use cookies!

Waarom? Cookies zijn de smaakmaker voor jouw surfervaring! Meer informatie

Bepaal je cookievoorkeuren

Selecteer het type cookie dat gebruikt mag worden.