NL | FR

Algemene dienstvoorwaarden

MyAGO wordt u aangeboden door Business Support.

Gebruikersvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot MyAGO, dient u de voorwaarden te aanvaarden. Door gebruik te maken van MyAGO verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Ook de specifieke voorwaarden met betrekking tot sommige diensten, hierna aangeduid als de bijkomende voorwaarden, zijn van toepassing.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden, gelden de bijkomende voorwaarden voor die dienst.

Tenzij anders overeengekomen, stemt u er mee in, geen toegang te verkrijgen tot MyAGO anders dan de interface die u ter beschikking wordt gesteld.

U stemt er mee in geen activiteiten te ondernemen die MyAGO verstoren of onderbreken. U stemt er ook mee in dat u MyAGO niet zult verveelvoudigen, dupliceren, kopiƫren, verkopen, verhandelen noch wederverkopen, voor welk doel ook. U bent akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor iedere inbreuk op verplichtingen vastgelegd in de voorwaarden en voor alle gevolgen daarvan (en dat MyAGO geen enkele verantwoordelijkheid heeft tegenover u of derden).

Aanpassing van de gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden of bijkomende voorwaarden kunnen op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
De voorwaarden of bijkomende voorwaarden zullen steeds beschikbaar zijn via MyAGO.

U bent akkoord dat indien u MyAGO gebruikt nadat de voorwaarden of bijkomende voorwaarden werden aangepast, MyAGO dit gebruik zal aanzien als aanvaarding van de aangepaste voorwaarden of bijkomende voorwaarden.

Toegang en paswoorden

MyAGO is beveiligd d.m.v. een paswoord. U dient zelf alle voorzorgen te nemen ter beveiliging ervan. Het paswoord is persoonlijk en enkel u bent verantwoordelijk voor elk gebruik (incl. niet toegelaten gebruik) van uw account.

MyAGO-dienstverlening

U gaat ermee akkoord dat MyAGO streeft naar vernieuwing ten opzichte van u, als gebruiker, waardoor de vorm en de aard van MyAGO kunnen veranderen alsook bepaalde functionaliteiten kunnen gestopt worden, zonder voorafgaandelijke aankondiging.

Eigendomsrecht

Het is niet toegestaan MyAGO (de software, of enig deel van de dienst) te kopiëren, te wijzigen of op andere wijze de broncode daarvan te achterhalen of daarvan afgeleide werken te maken, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Support.

Auteursrecht

MyAGO met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestandsdelen, prestentatie, logo's, software en andere bestanddelen is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Business Support of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van MyAGO is verboden, tenzij met voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Business Support.

Merken en handelsnamen

Bepaalde benamingen, logo's en andere tekens die door MyAGO worden gebruikt, onder andere het logo en de naam, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Business Support.

Afwijzen van garantie

De diensten van MyAGO worden “as is” verleend. Er wordt u geen enkele garantie verstrekt. Er zijn geen bijzondere voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van toepassing op de diensten van MyAGO.

Beperking van aansprakelijkheid

MyAGO is niet aanpsrakelijk voor indirect verlies of gevolgschade of enig verlies of enige schade die door u kan worden verleend.

Privacy

De persoonsgegevens worden behandeld volgens de bepalingen van de nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), van kracht vanaf 25 mei 2018

Laatst bijgewerkt op 24/05/2018Klik hier voor de algemene voorwaarden in pdf.